Upadłość konsumencka

Kilka praktycznych informacji

Upadłość konsumencka - czym jest?

Upadłość konsumencka jest prowadzonym przed sądem postępowaniem mającym na celu oddłużenie osoby fizycznej (konsumenta), która stała się niewypłacalna.

Najczęstsze pytania

Najważniejszą jest z pewnością możliwość  oddłużenia. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wstrzymuje też naliczanie odsetek – dłużnik spłaca jedynie dotychczasowe zobowiązania. Postępowania egzekucyjne są umorzone, a wierzyciele nie mogą windykować dłużnika za pomocą tradycyjnych środków i metod. Poza możliwością oddłużenia, odzyskuje się też komfort życia związany z brakiem agresywnej windykacji ze strony licznych wierzycieli. Warto pamiętać też, że w przypadku sprzedaży mieszkania czy domu przez syndyka z uzyskanej kwoty sąd może przyznać dłużnikowi równowartość przeciętnego czynszu w danej miejscowości na czas nie krótszy niż 12 i nie dłuższy niż 24 miesiące, co w praktyce często ma miejsce.

Decyzję zawsze podejmuje sąd. W bardzo wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umorzenie zobowiązań w całości. Najczęściej jednak ustala się plan spłaty. Dłużnik spłaca swoich wierzycieli w ratach dostosowanych do swoich możliwości. Sąd może zdecydować o częściowym umorzeniu długów, np. pozostałej części zadłużenia po regularnym spłacaniu zaległości przez kilka lat.  

Kancelaria KMS Michalak Sokół rezygnuje ze swojego honorarium. Oznacza to, że jedynymi opłatami, jakie ponosi dłużnik, który chce skorzystać z akcji „Upadłość konsumencka? Podajemy rękę!” są:

  • – opłata sądowa od złożenia wniosku (30,00 zł),
  • – opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17,00 zł),
  • – inne uzasadnione koszty operacyjne, np. koszty przejazdu do miejsca zamieszkania dłużnika (jeśli będzie to konieczne) lub koszty korespondencji prowadzonej przez kancelarię w imieniu dłużnika.

Tak, ale najpierw musi utracić status przedsiębiorcy. Niekiedy istotne jest złożenie w pierwszej kolejności wniosku o upadłość gospodarczą i dopiero w kolejnym kroku ewentualnego wniosku o upadłość konsumencką.

Nawet jeśli mają Państwo ustawową wspólność majątkową lub rozliczają Państwo roczne zeznanie podatkowe – nie ma obecnie możliwości złożenia wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Każdy z małżonków musi zrobić to samodzielnie. Niekiedy jednoczesne oddłużanie małżonków jest optymalnym rozwiązaniem.

Potrzebują Państwo pomocy?

Zachęcamy do rejestracji w akcji